Deutsch English
  Startsida
  Aktuellt just nu
  Vår Gårdsbutik
  Vilt Catering
  Östgötadagarna
  Stuguthyrning
  Stugbokning/Kalender
  Honung & Livsmedel
  Hjortuppfödning/Viltslakteri
  Jord & Skogsbruk
  Vilt, Jakt & Fiske
  Hästar & Ridning
  Vikbolandets Buss & Transport
  Aktiviteter
  Lokal mat
  Hitta/Kontakta oss
  Bildgalleri
  Länkar
  
Startsida -> Vikbolandets Buss & Transport

Vikbolandets Buss & Transport

NYHETER !

Norrköpings Kommun publicerade resultatet av sin upphandling, dagen före midsommarafton. Läs mera om detta under rubriken "Aktuellt Just Nu"


Vikbolandets Buss & Transport AB startades 1:te oktober 1996, då med 6 budbilar & lätta lastbilar, i Linköping & Norrköping. År 2000 deltog företaget i upphandling om skolskjutstrafik i Norrköpings kommun, och fick då avtal på 3 bussfordon som trafikerade Vikbolandet.

Utöver detta så finns avtal med Norrköpings Tidningar, där Vi distribuerar tidningar nattetid med en lastbil.


Kontaktinformation

Vikbolandets Buss & Transport AB
Jonsberg Ormsätter
610 26 Vikbolandet

Tel: 0125-311 54
Mobil: 070-799 80 00
Fax: 0125-311 54

E-post: info@ormsatter.se


Starten 1996
I oktober 1996 bildades företaget, då under namnet "Expressbudet", och drev verksamhet i Linköping, Norrköping, Eskilstuna och Katrineholm, då tillsammans med Vikbolands Taxi AB. Stora kunder till åkeriet var bla SJ Expressgods, Poståkeriet, Celsius Aerotech, Ericsson, Saab, Eckerud Exibits, Nova Print och många många fler. Företaget hade som mest över 300 kontinuerliga företagskunder. Åren 1997-2000 hade bolaget 7 st budbilar & lätta lastbilar i drift Linköping, samt ytterligare 2-3 bilar i Norrköping.

Bolaget satsade också redan under den perioden på miljöriktiga drivmedel, såsom rapsolja RME (1997), och biogasdrift på lastbilar (1999).En av budbilarna vid starten 1996
Från Budbil till Buss
Vid en av Norrköpings Kommuns offentliga upphandlingar år 2000, fick företaget avtal på 3 st skolskjutsfordon i de östra kommundelarna, -Vikbolandet.
Stora delar av vikbolandet trafikerades av de 3 fordonen, som tillsammans körde ca 300 mil i veckan, för hämtning till och från Vikbolandets 6 skolor.

Efter nedläggning av 2 skolor (2002 & 2003), och minskande elevunderlag, så tittade kommunen på ytterligare en optimering av organisationen under våren/sommaren 2006.

Detta ledde till att 2 av företagets 3 skolskjutsfordon blev överflödiga i den "nya" skolskjutsorganisationen.

Efter ny upphandling år 2008, så har företaget idag 3 nya bussar i trafik, på östra & centrala Vikbolandet !En av våra nyinköpta Bussar, som tyvärr inte fick några uppdrag i den nya skolskjutsorganisationen.
Busstrafiken
Idag så utgör över 95% av busstrafiken upphandlad trafik, mestadels skolskjuts. Våra nyaste fordon (alla våra fordon är från 2004 och 2009 !!!) har också tillgång till datasystemet Mobitex. Systemet behandlar beställningar av särskild skolskjuts, sjukresor, kompletteringstrafik och färdtjänst. Tanken är att detta skall kunna integreras i den befintliga skolskjutsen, och på så sätt få en kostnadseffektivare trafik.

Övriga krav som ställts på våra fordon, som uppfylls med råge är:

- Alkolås
- 3-punktsbälten på samtliga platser
-Euro 4 motorer (vi har euro 5 !!)
-Drift på alternativa bränslen (RME, Rapsmethylester)
-Inga fordon äldre än 2004 (våra är -04, 09 samt 09)
-AC/ECC

med mera..............EA Mercedes 818 med plats för 22 passagerare, samt 2 rullstolar
Bussar och Säkerhet
I media debatteras ofta om bussar och säkerheten kring dessa. Dåliga bromsar, dåligt brandskydd och avsaknad av säkerhetsbälten är mest ventilerat. Men hur ligger det då till egentligen ? Vad det gäller bromsar, så är ju bussar inget undantag från alla andra tunga fordon. Det är svårt att alltid garantera en jämn bromsverkan, på axelns båda hjul, och mellan hjulaxlarna. Den totala praktiska bromsverkan är dock sällan påverkad.

Vårt företag är anslutna till frivillig extra bromskontroll, som görs hos AB Svensk Bilprovning minst var 6-e månad.

Bälten då ? Bussar av årsmodell 2002 och nyare måste ha minst 2-punktsbälten på samtliga platser, så det problemet är på sikt självlösande. Riktiga 3-punktsbälten finns på många bussar som tillval. Att sitta fastbältad är den absolut viktigaste säkerhetsåtgärden vid svåra bussolyckor, framförallt om bussen välter eller rullar runt.
Tänk på att alltid använda säkerhetsbältet även i bussar, där dessa finns monterade !

Alla våra 3 fordon har 3-punktsbälten på samtliga platser !Vår nyaste buss har riktiga 3-punktsbälten, på samtliga sittplatser. Ett kommande krav från Norrköpings Kommun, på samtliga bussar
Busstrafiken i framtiden
Vårt bussföretag är, liksom de flesta på landsbygden, uppbyggt med en stor del upphandlad trafik i grunden. I vårt fall så handlar det om skolskjuts i Norrköpings Kommuns "avlägsna" delar.

All offentligt upphandlad trafik har ett "slutdatum", en tidpunkt då beställaren inte längre kan, får eller vill förlänga avtalet med sina entreprenörer. För vår del så upphör den nuvarande 5-åriga avtalsperioden med Norrköpings Kommun att gälla, den 30:e juni-2014.

Dessförinnan, skall Kommunen ha slutfört en stor offentlig upphandling gällande färdtjänst, sjukresor & skolskjuts, som gäller från 1/7-2014. En offentlig upphandling i den här storleksordningen, annonseras i hela EU, och är öppen för alla att delta i, som uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier kan bla vara att inga skulder finns hos skattemyndigheten, och att företaget inte har föreläggande hos kronofogdemyndigheten, samt innehar F-skatt och trafiktillstånd mm.


Följ den spännande fortsättningen om upphandlingen av Norrköpings Kommuns skolskjuts på: www.ormsatter.seRickard & Malin Hellström
Jonsberg Ormsätter
610 26 Vikbolandet
Telefon: +46 (0)125-311 54
Mobil: +46 (0)70-799 80 00
info@ormsatter.se