Deutsch English
  Startsida
  Aktuellt just nu
  Vår Gårdsbutik
  Vilt Catering
  Östgötadagarna
  Stuguthyrning
  Stugbokning/Kalender
  Honung & Livsmedel
  Hjortuppfödning/Viltslakteri
  Jord & Skogsbruk
  Vilt, Jakt & Fiske
  Hästar & Ridning
  Vikbolandets Buss & Transport
  Aktiviteter
  Lokal mat
  Hitta/Kontakta oss
  Bildgalleri
  Länkar
  
Startsida -> Hjortuppfödning/Viltslakteri

Vikbolandets Hjort & Vilt
Viltslakt/Prislista
Följande priser för slakt & styckning gäller under 2013-2014

Observera att slakteriet vid vissa tillfällen kan vara fullbokat, och att mottagning av vilt måste föregås av ett telefonsamtal, 070-799 80 00.

Älg, Hjort, Vildsvin & Rådjur:

Slakt + hängning i kyl 1-2 veckor: 8:-/kg
Styckning: 8:-/kg
Malning av färs: 4:-/kg
Vaccum packning: 8:-/kg

Alla priser är inklusive moms, och baseras på bruttovikt slaktkropp invägd efter slakt.Ett alternativ till spartansk älgslakt på logen eller i garaget (som på bilden) kan vara att lämna viltet till vårt slakteri
Varför ett vilthägn
Anledningarna till att Vi satsar på att föda upp vilt, är flera. Bland annat så har vi god kunskap & intresse av hjortuppfödning, marknaden för viltkött i Sverige växer, det finns skäl att anta att importen av viltkött kommer att fördyras på sikt, och Vi tror starkt på en stressfri djuruppfödning fri från instängda smutsiga ladugårdar & djurtransporter.

Köttet är gott, magert, nyttigt och har lång hållbarhet pga sitt låga fettinnehåll.

Men det finns ju flera faktorer som avgör. Tillgång på lämplig mark och synergieffekter med övrig verksamhet är också viktiga.Dovhjorten kommer att dominera i hägnet....
Djuren i hägnet
Hägnet innehåller fn (mars-2010) ca 225 hjortar för avel, varav ett 10-tal är Kronhjortar. Av de kalvar som sedemera kommer, så kan ett antal bra djur behållas i hägnet, såsom framtida livdjur. Hur många djur som hägnet till slut kommer att hålla, avgörs av skadebild på skog, födotillgång sommartid & allmänt slitage i hägnet. Vi tror på en årlig omsättning på ca 200 djur.

Att blanda Dovvilt & Kronvilt går bra, men är heller ingen direkt fördel. Anledningen till att vi väljer att göra så, är det mervärde som vi ser det, att kunna förevisa och berätta om båda viltslagen för intresserade gäster, stughyrare eller kunder till gården. Det är också mycket lärorikt för oss här på gården, där den mesta kompetensen finns på Dovhjortsidan.

Den del av ungdjuren som skall gå till köttproduktion, avlivas i sin hemmamiljö inne i hägnet, genom huvudskott med ljuddämpade vapen under fältmässiga förhållanden. Djuren samlas således inte in före en planerad avskjutning, utan kan välja att gå vart som helst i hägnet under proceduren.

Avlivningen blir därför mycket lugn, och ostressad för djuren, som normalt sett under avskjutningen uppsöker trygga invanda platser (vanligen i tät skog) där dom stannar.

Selekteringen och avskjutningen brukar därför vara mycket tidskrävande, speciellt i stora kuperade hägn, men fördelarna med trygga och ostressade djur uppväger nackdelarna och tidsåtgången i våra ögon sett.....över Kronviltet, som i gengäld blir dubbelt så stora
Viltslakteriet
Hemma vid gården har ett nytt viltslakteri uppförts, för vidareförädling av våra fina hjortar. I detta kan Vi flå, stycka och packa viltdetaljer för vidare försäljning till konsumenter i regionen.

Här är naturligtvis hjortköttet från vårt egna hägn en grundpelare, men även en begränsad mängd älg & rådjurskött passerar här varje år.

Försäljningen sker till restauranger, butiker samt privatkonsumenter, direkt från gården, på marknader samt via direktleverans till lokala butiker.

För att köpa kött - såväl större som mindre mängder, kontakta oss på info@ormsatter.se eller mobil 070-799 80 00.Viltslakteri, som det kommer att se ut
Studiebesök i vårt hjorthägn
Före besök i vårt hjorthägn, så kontakta oss på Ormsätter.

Vissa tider på året skall hjortarna lämnas ostörda i & intill hägnområdet, dels av störnings-skäl, dels av rent personliga säkerhets-skäl.

Dessa perioder är:

Maj & Juni: Kronviltets kalvningsperiod
Juli: Dovviltets kalvningsperiod
September: Kronviltets brunstperiod
15:e Oktober - 15:e November: Dovviltets brunstperiod

Det är mycket viktigt att dessa perioder respekteras, för att undvika skador på människor, utebliven dräktighet, övergivna kalvar samt stressrelaterad ohälsa hos hjortarna.

Hundar & alla andra djur är totalförbjudna i hägnområdet.

Jägare som misstänker att jakthundar driver mot hägnområdet, uppmanas att söka upp hunden så att den kan kopplas, för att förhindra insidenter.

Vid misstanke om problem, kontakta gärna oss på Ormsätter, så hjälper Vi till.Den som är försiktig och tyst i hägnet, kan få en högtidsstund med ett ståtligt vilt. Hjortbilderna på denna sida är tagna av fotograf Stig Torstensson
Jaga hjort hos oss !
NYHET !

Från hösten-2008 så finns det att finnas möjlighet att jaga hjort i begränsad omfattning i vårt hägn.

Jakten sker såsom smygjakt tillsammans med en guide (obligatoriskt), som leder jakten & avskjutningen.

Kontakta oss för offert.Ett genuint hörn, varifrån hägnet sträcker sig vidare i terängen

Rickard & Malin Hellström
Jonsberg Ormsätter
610 26 Vikbolandet
Telefon: +46 (0)125-311 54
Mobil: +46 (0)70-799 80 00
info@ormsatter.se