Deutsch English
  Startsida
  Aktuellt just nu
  Vår Gårdsbutik
  Vilt Catering
  Östgötadagarna
  Stuguthyrning
  Stugbokning/Kalender
  Honung & Livsmedel
  Hjortuppfödning/Viltslakteri
  Jord & Skogsbruk
  Vilt, Jakt & Fiske
  Hästar & Ridning
  Vikbolandets Buss & Transport
  Aktiviteter
  Lokal mat
  Hitta/Kontakta oss
  Bildgalleri
  Länkar
  
Startsida -> Honung & Livsmedel

Honung & Livsmedel

År 2002 så började jag själv & min fru med biodling, efter uppslag från min svärfar i Blekinge. Vi letade efter ett komplement till annan verksamhet här ute på landet, och när vi väl bestämt oss, så kändes allt helt rätt.
Idag bedriver Vi biodling med ett 100-tal bisamhällen, och förädlar all råvara helt själva, i vår nybyggda godkända livsmedelslokal, där Vi också tillverkar några udda delikatesser !


Biodlingen
Vår biodling bedriver Vi, ännu så länge, på bekvämt avstånd från vårt hus, ca 100 bisamhällen fördelade på 12 st bigårdar (uppställningsplatser). Bisamhällena producerar i vår region ca 40 kg honung / samhälle och år, men detta skiftar kraftigt mellan olika bisamhällen, och olika år. År 2005 så gav vårt bästa bisamhälle ca 125 kilo, och dom sämsta -inget alls.
Biodlingen bedrivs mestadels i sk vandringskupor, eller "uppstaplingskupor". Ram måtten är blandat (tyvärr) Lågnormal & Svea, och materielet är av trä eller frigolit, sk "nackakupor".
Uppställningsplatserna väljs med viss omsorg, och ska helst uppfylla kriterierna bra dragläge, lä för blåst, flusteröppning mot söder, och relativt lättåtkomligt. Fulla honungslådor, sk "skattlådor", och invintringsfoder, är tungt att bära, och det får inte bli alltför långa sträckor. Själva så har vi en 4-hjulig motorcykel med tillhörande lastvagn, så jag kör numera bara upp bakom alla bisamhällen för av & pålastning.Fullt utbygda bisamhällen under sommaren
Våra Bin
Våra bin består för närvarande mestadels av sk "gula" bin. Dessa bin är av Italiensk ras, och har vissa fördelar, och vissa nackdelar. Fördelarna sägs vara fromhet (snälla), kakfasthet (flyger inte upp i ansiktet) och bra sjukdomsresistens bla. Till nackdelarna skulle det kunna tilläggas att bina är mindre dragvilliga vid kall väderlek, en egenskap som inte är så värst önskvärd hos en skärgårdsnära biodlare, med kalla vårar. Här kan finnas all anledning att tänka om vad gäller valet av biras, men viss hänsyn måste också tagas till övriga biodlare på orten. Detta för att inte rasera deras "avelsmateriel" inom drottningodlingen. Här finns väl all anledning till en diskussion, som inte präglas av "rasfanatism".
De 3 andra vanligen förekommande biraserna är Buckfast, Krainer & Nordiskt Bi. Alla dessa är mörkare än de gula bina, framförallt Krainer & Nordiskt Bi, som är helt svarta.
Krainer & Buckfast har en snabbare vårutveckling än de gula bina, och är mera dragvilliga vid kall väderlek. Nackdelen sägs vara, på framförallt krainer, att svärm villigheten är högre. Detta är ej önskvärt, då ett svärmat bisamhälle inte producerar någon honung i nämnvärd omfattning.Gula bin i arbete. Ser Du drottningen på yngelkakan ?
Honungen
Bina samlar ihop nektar på olika blomsorter. Detta kallas för att bina "drar". Vid bra "drag" så samlar bina in nektarn ivrigt med stor intensitet. Varje bi besöker bara samma blomsort, vid varje utflygning från kupan. Därav har bina stor betydelse för pollineringen av vissa frukt & bärsorter.
När nektarn kommer hem till kupan, så överlämnas den av dragbiet till andra bin, som har "tjänst" inne i kupan. Viss del åtgår omedelbart till att mata de larver, som ska bli nya bin, men överskottet samlas för kommande behov i vaxkakans karakteristiska celler. Här jobbar bina sedan för att sänka vattenhalten i nektarn, och blanda upp den med olika ämnen som biet själv producerar. När nektarn sedan har en vattenhalt på ca 16-20%, så täcker bina honungscellen med ett vaxlock. Honungen är då "stabil", och detta är en signal till biodlaren -Honungen är färdig !
Biodlaren hämtar sedan honungskakorna, avskiljer bina, och efter avtäckning av vaxlocken så slungas vaxkakorna. Honungen rinner då ut ur cellerna, silas i minst 2 steg, och samlas upp i hinkar. Nu har biodlaren en färdig råvara, att använda på olika sätt !
Honungens fortsatta färg & smak är helt beroende på vilken dragväxt som nektarn kom från. Binas viktigaste dragväxter i vår region är sälg, maskros, raps, hallon, lind & ljung.Vitklöver på uppgång. En viktig dragväxt för bina i vår trakt
Honung -ett rent livsmedel
Vår honung slungas i 2 st 4 och 6-ramars slungor, i vår för ändamålet godkända lokal. Här silas också honungen i 4 steg, och förvaras sedan på 30-kilos hinkar i ett kylrum +8 grader. Där "ympas" sedan honungen, med en redan färdig honung av bra kvalité. Den färdiga honungen smittar då av sig framförallt färg & konsistens. Smaken avgörs nästan helt av vilka blommor som nektarn kom ifrån.
Lokalen används sedan för tappning av honungen, i olika burkar & hinkar, samt för tillverkning av olika honungsbaserade livsmedel.
Lokalens rengörbarhet är grundläggande för arbetet med honung. Honung är "klibbigt", och lokalen tvättas från golv till tak efter varje moment. Allt för att honungen ska förbli ett så rent & naturligt livsmedel som det är i bikupan, ända ut till konsument !
Lokalens tillståndsnummer, Nrkp kommun: 2004-2562/3, 2005-1028/3 samt 2005-443/3.Livsmedelslokal hos Ormsätter Honung Anno 2004
Våra Produkter
Förutom "vanlig" honung, så använder vi också honungen vid tillverkning av andra livsmedel. En storsäljare är vår Honungssenap, som är mycket uppskattad framförallt i juletider. Den tillverkas efter ett gamalt recept från Finska Österbotten, som Vi har anpassat lite för våra kunder. Senapen är söt och STARK.
En annan produkt är Honungsbaserad Grillolja. Den innehåller så mycket som 50% ren honung, vitlök, chili och andra kryddor samt rapsolja. Marinerade revbenspjäll med denna grillolja blir garanterat en delikatess !
Den vanliga honungen åtskiljs i "sommarhonung" och Ljunghonung. Honungen från ljungblomman har en mycket karakteristisk smak och doft, uppskattad av många, medan andra föredrar den mera ursprungliga honungen från raps, vitklöver & hallon.
Även smaksättning, med framförallt citronolja är populär, och köps av många, framförallt på marknader där tillfälle till provsmakning finns.
Alla produkter finns i olika storleksvarianter, från 300 gram upp till 1,5 kg, för konsumenter med stor konsumtion.


Försäljningen
Våra produkter säljer Vi själva direkt till kund, samt via gårdsbutiker & handlare. En hel del marknadsdagar åker vi på varje år, och väljer dessa vid andra matevernemang.

Exempel på säljställen är Ica Supermarket Östra Husby, Vikbolandsstruts Gårdsbutik Häradshammar, Åby Konditori i Norrköping, Mimmis Visthus i Knäppingsborg (som för övrigt har en jättefin butik, och kanonbra mat), Åby Handelsträdgård, och faktiskt helt nyligen en butik i Bromma ! Ålstens kött har våra produkter from augusti-2013.

Man kan ju också givetvis alltid komma hem till oss, för provsmakning, och köpa direkt det man vill ha. Oftast är någon hemma, annars kan man söka mig på mobiltelefon nr 070-799 80 00. Kommer man på sommaren, är chansen god att man får en inblick i slungningsarbetet, och kanske provsmaka på riktigt färsk honung, direkt från bikupan !Malin på matmarknad. Ska´re vara en burk kanske ?
Vad finns i burken ?
Min fru Malin & jag själv, garanterar att i samtliga honungsburkar från oss, så kommer honungen från våra egna bisamhällen, som är uppställda i jonsberg på östra Vikbolandet. Till vår Senap och honungsgrillolja behöver Vi hjälp från andra biodlare i Östergötland, för att få tillräckligt med honung till produktionen. Vi arbetar med, och tappar våra produkter i livsmedelsgodkända lokaler.

De kryddor som vi använder oss av, vid framställning av senap, kommer också från Östergötland. Stora senapsodlingar i västra länsdelen förser oss med fin fina senapsfrö. Såväl gula som bruna. Hovsenap var namnet som står för odling och leverans !

I Vår HonungsGrillolja finns förutom östgötsk honung, även vitlök, piri piri, rapsolja samt santa maria´s grillkrydda.

Det viktigaste för oss, är inte att produkten som lämnar vår livsmedelslokal ska vara billigast på marknaden. Produkten ska vara ren, snygg och kvalitetsmässigt bland de bästa som finns att tillgå ! Och det är Vår garanti till Er kunder, Vi kommer alltid att göra vårt allra bästa, för att säkra varje enskilds burk kvalité och välsmaklighet !

/Rickard & Malin Hellström, Ormsätter HonungNågra av våra produkter från Ormsätter Honung
Produktinformation
För mera produktinformation om våra produkter (och andra anslutna till vikbolandsmat) gå in på www.vikbolandsmat.se


3 storsäljare, Honung, Grillolja och Senap

Rickard & Malin Hellström
Jonsberg Ormsätter
610 26 Vikbolandet
Telefon: +46 (0)125-311 54
Mobil: +46 (0)70-799 80 00
info@ormsatter.se

you may also like:

  • home
  • news
  • website
  • view Link
  • homepage
  • view here