Deutsch English
  Startsida
  Aktuellt just nu
  Vår Gårdsbutik
  Vilt Catering
  Östgötadagarna
  Stuguthyrning
  Stugbokning/Kalender
  Honung & Livsmedel
  Hjortuppfödning/Viltslakteri
  Jord & Skogsbruk
  Vilt, Jakt & Fiske
  Hästar & Ridning
  Vikbolandets Buss & Transport
  Aktiviteter
  Lokal mat
  Hitta/Kontakta oss
  Bildgalleri
  Länkar
  
Startsida -> Jakt, Vilt & Fiske -> NyheterJakt » | Vilt » | Fiske » | Nyheter »

Nyheter


Mars - 2010
Rutin?ndring p? hemsidan
F?r att f?lja all aktuell information, se vidare under topprubriken "Aktuellt just nu"

2011-09-30
?lgavskjutning Vikbolandet 2011-2012
?lgtilldelning f?r Vikbolandets ?stra ?lgsk?tselomr?de 2011-2012
Observera att avskjutningen av nedanst?ende tilldelning ?r reglerad av g?llande regelverk p? sidan 3.


Tilldelningsomr?de Jaktlag (prod areal) Areal totalt (prod) Tilldelning vuxna Varav h?gst ant tjurar

Nummer 1
K?reholm (1080)
Loviseberg (560)
M?rje (494)
2134
6
3
Nummer 2
Jonsberg (1500) 1706 4 2
Nummer 3
Sandskogen (1350) 1350 3 1
Nummer 4 Broxvik (1249) 1249 3 1

Nummer 5 Arvidslund (1200)
Orms?tter, R?n? (500) ,? Ny (150) 1850 4 2
Nummer 6 H?ggebo/Isn?s
Gr?ns? mfl
Dr?storp, K?lebo 1991 5 2
Nummer 7 Fyrskeda (781)
?debo (420) 1201 3 1


Nummer 9 L?n? (580)
?ns?tter (350)
930
2
1

Nummer 10 Gottenvik (470)
Korpetorp (600)
H?kantorp (471)
1541
3
1

Nummer 11 Hovgren (420)
Vintersbo (221)
Marviken (80)
721
1
0
Nummer 12
Kungsg?rd (186) 186 0 0
Nummer 13 Erikslund (8) 8 0 0
SUMMA: Jaktlag: 28
Tilldeln omr: 13 Produktiv Hektar:
14.867 Tilldelat ant vuxna:
34 Varav h?gst ant tjurar:
14 (41%)

Utg?ende JaktlagOmr?de 1-12
Gemensam avlysningsjakt p?
H?gst 3 ?lgar
14.867
+ 3
Skyddsjakt from
14/11
1

Avskjutning av ?lgkalv ?r reglerad p? f?ljande s?tt:
Inom Vikbolandets ?stra ?lgsk?tselomr?de till?mpas fri avskjutning av ?lgkalv. Detta inneb?r att jaktlagen sj?lva ansvarar f?r att ett l?mpligt antal ?lgkalvar f?lls, i samr?d & med h?nsyn till:

1. G?llande avskjutningsregler
2. R?dande ?lgtillg?ng
3. Med h?nsyn till jaktgrannar & ?vriga omst?ndigheter

En generell tumregel ?r att minst 50% av den totala avskjutningen skall utg?ras av kalvar. Omr?dets m?ls?ttning ?r 60%.

Avskjutningsregler f?r Vikbolandets samtliga ?lgsk?tselomr?den, omfattande ca 50.000 hektar.

? ?Fri? kalvjakt till?mpas from 2010-2011 ?rs jakt i samtliga Vikbolandets ?-omr?den. Hos oss har detta till?mpats under ett flertal ?r.


? Maximalt 14 tjurar f?r skjutas av den totala tilldelningen. Antalet tjurar ?r kvoterat i sk tilldelningsomr?den. Omr?det kan avst? fr?n att skjuta sin tjur, och ?ger ocks? r?tt att byta ut tjuren mot ett hondjur enligt ovan. Ytterligare regler f?r tjuravskjutning under punkt 4. Under skyddsjakten som startar den 14/11 f?r ytterligare h?gst 1 tjur f?llas. Tilldelningen av tjurar motsvarar 41% av tilldelningen g?llande vuxna djur.


? Avskjutningen av tjur F?R ENDAST AVSE TJURAR MED MAXIMALT 7 TAGGAR. 8-taggare och d?r?ver ?r fredade. Hornl?sa djur under Januari och Februari f?r EJ skjutas. Detta g?ller ?ven tjur som kan komma ifr?ga vid ?skyddsjakt? efter den 14/11.

? Anm?lan av skjuten ?lg SKALL SKE SNARAST, DOCK SENAST SAMMA DAG. Anm?lan sker till Max Ove Karlberg p? tel 0708-36 09 29, E-post: maxovek@gmail.com Om Max Ove ej kan n?s, meddelas Rickard Hellstr?m p? tel 070-799 80 00, g?rna via SMS, eller E-post till: info@ormsatter.se


? F?llavgiften som i ?r ?r 900:- f?r vuxen (avgiftsfritt f?r kalv) skall inbetalas till Max Ove Karlberg senast den 10:e mars 2011, j?mte den avgift som beslutas av sk?tselomr?det som sk ?administrationsavgift?. (?r 2011-2012
?r denna 50 ?re/hektar ?lgproducerande areal)
Avlysningsjakten p? 3 extra ?lgar, ?r reglerad p? f?ljande s?tt:

N?r tilldelningsomr?dets samtliga vuxna ?lgar f?llts, s? finns m?jlighet f?r jaktlaget/jaktlagen i omr?det, (tilldelningsomr?de 1-12) att skjuta p? en gemensam extratilldelning om totalt max 3 ?lgar. Denna m?jlighet startar m?ndagen den 14/11, och ?r att anse som en form av skyddsjakt f?r att f?rhindra skador.

Av de 3 ?lgarna s? f?r h?gst 1 vara tjur.

Jakten skall f?lja regelverket som g?ller f?r beslutade tider & andra kriterier vid avskjutning av ?lgar.

Jakten sker enligt modellen ?f?rst till kvarn?, och tilldelningsomr?det f?r beh?lla pott?lgen sj?lva.

Innan omr?det avser b?rja jaga p? de 3 pott?lgarna, skall detta f?rh?ra sig med styrelsen att s?dana ?lgar finns kvar att skjuta. Vid stort intresse kommer m?jligheten att skjuta pott?lg att vandra mellan intresserade jaktlag. Skjuten ?pott?lg? skall enligt g?ngse rutiner anm?las utan dr?jesm?l.

Vid stort intresse meddelar styrelsen turordning f?r m?jlighet att jaga ?pott?lg? enligt ovan.
?vriga regler att t?nka p?.

?Alla kan misslyckas?, ?r ett k?nt uttryck, men n?r alla g?r det samtidigt s? ger det inget vidare intryck p? v?r verksamhet.

Vi vill att samtliga jaktledare diskuterar fr?gan kring etik i jakten.

- ?r jaktdeltagarna tillr?ckligt skjutvana ? Inskjutet vapen ? Godk?nd p? ?lgbanan ?
- Hur ?r det med etiken ? ?r det ok att skjuta p? en springande ?lg p? 140 meter ? 100 meter ?
- Finns det n?gon policy f?r jaktg?ster ? F?r man jaga hos Er, utan att ha inskjutet vapen ?
- Hur fungerar efters?ken ? Vilka hundar kan/f?r Vi utnyttja ?
- Hur ?r relationen med jaktgrannarna ? Slutar Ni efters?ken vid gr?nsen ?
- Hur ?r det med ansvarsf?rs?kringarna ?


N?gra best?mmelser ang?ende detta:

- P?skjuten ?lg som l?mnar h?r/blod skall avr?knas tilldelningen tills vidare
- P?skjuten ?lg skall anm?las till ?-omr?det samt angr?nsande jaktlag omg?endeF?r jaktlag anslutna till efters?ksjouren, ?r jour telefonnumret 0708-48 15 14 alltj?mt ?ppet ! Spara detta i tex mobiltelefonen.

Icke anslutna jaktlag prioriteras i m?n av tid.


2008-03-10
Nu har hjortarna kommit till h?gnet
Nu har h?gnet p? Orms?tter ?ntligen efter ett halv?rs idogt arbete, b?rjat fyllas med Dov samt Kronvilt.

Under vecka 12 kommer de sista djurleveranserna, och h?gnet h?ller d? ca 125 djur av olika art, ?lder & k?n.

Invigningsfest v?ntas under v?ren.....

2007-06-15
Gemensamma avskjutningsregler p? Hela Vikbolandet
From h?stens ?lgjakt, s? kommer hela vikbolandet (inom sina 5 sk?tselomr?den) att praktisera samma regler f?r avskjutning. Dessa ?r som f?ljer:
- ?lgtjur tom 7 taggar ?r till?ten. ?lgtjur med 8 taggar eller flera, samt hornl?sa djur under Januari & Februari ?r fredade.
- Ko med enkelkalv ?r fredade
- Hondjursjakten upph?r den 15:e november. D?refter ?r ?ven enkelkalv lovlig.

I dag ?r 82% (ca 45.000 hektar) av den totala arealen p? Vikbolandet ansluten till n?got av de 5 sk?tselomr?dena. F?rhoppningen ?r att reglerna skall accepteras ?ven av de som har A, B och E-omr?den registrerade f?r sin ?lgjakt.

2006-11-21
?lgstam p? uppg?ng f?rl?nger sammarbetet
Vikbolandets 5 ?lgsk?tselomr?den, som totalt omfattar drygt 45.000 hektar, eller ca 82% av totalarealen p? halv?n, tr?ffades i kv?ll f?r att diskutera framtida ?lgf?rvaltning.

F?ljande framkom bla:

-att sammarbetet ska forts?tta, trots olika syn p? tjurf?rvaltningen
-att f?rs?ka f? till st?nd en helikopterinventering av ?lgstammen, och att Vi gemensamt ska samla in de 228.000:- som detta kommer att kosta
- att den samlade synpunkten ?r att ?lgstammen p? vikbolandet ?terigen ?r ?kande, utifr?n en "normal" niv

2006-09-14
Olika syn p? ?lgjakten
H?stens avskjutning av vuxna ?lgar ter sig allt mera turbulent. Den tidigare ?verenskommelsen mellan alla 5 ?lgsk?tselomr?den p? Vikbolandet, som innebar att endast pinntjurar skulle skjutas (av de vuxna tjurarna) kommande h?st, br?ts i M?ndags kv?ll av Vikbolandets Centrala ?lgsk?tselomr?de.
D?r kommer man ist?llet att skjuta enligt "tv?rtom-modellen", dvs spara alla pinntjurar, och skjuta de st?rre tjurarna.

Vikbolandets ?stra ?lgsk?tselomr?de samt ?stra Husby Norra ?lgsk?tselomr?de har reagerat kraftigt p? det som man anser ?r klart stick i st?v med vad man gemensamt har kommit ?verens om, och detta har man genomr?stat utan f?reg?ende diskussion med ?vriga.

Sammarbetet verkar d?rmed vara spoilerat f?r den h?r g?ngen, och det brukar i s?dana h?r sammanhang ha en varaktighet om n?got 10-tal ?r.

2006-03-01
F?gelinfluensan, nu l?ngs ostkusten.
Ett antal konstaterade fall av aggresiv sk f?gelinfluensa, H5N1-virus, har nu konstaterats l?ngs ostkusten. Vi kan s?ledes anta att viruset finns spritt l?ngs hela ?stersj?kusten inom kort.
N?gra viktiga r?d & fakta om sjukdomen:

- F?gelinfluensa ?r en f?gelsjukdom, ofarlig f?r m?nniskor som inte umg?s mycket intimt med sjuka/d?da f?glar.
- St?rre antal d?da/sjuka f?glar kan anm?las till SVA eller l?nsveterin?ren. Just vid fynd av d?da & sjuka f?glar skall man undvika kontakt med djuren, utan handskar & munskydd.
- F?gelk?tt & ?gg kan forts?ttningsvis ?tas som vanligt utan risk.
- Tambes?ttningar av f?gel skall matas & vattnas under tak eller inomhus. Detta g?ller s?rskilt i omr?den med smitta.
- Ytterligare information kan erh?llas hos Veterin?rmedicinska anstaltens hemsida: www.sva.se

2006-02-08
Veterin?r h?ller f?redrag om ?lgstammen
P? Norrk?pings jaktv?rdskrets ?rsm?te, h?ller veterin?r Bengt R?ken ett f?redrag om ?lgens biologi & fortplantning. Hans ?sikt om en kvalitativt b?ttre ?lgstam ?r f?ljande:
-Spara stora tjurar:
Stora ?lgtjurar bringar korna i brunst tidigare, vilket medf?r tidigare f?dslar, med st?rre kalvar inf?r vintern, och tidigare k?nsmognad p? framf?rallt fjol?rskvigorna.
-Avla p? tvillingf?dda ?lgar:
Inom all avel p? husdjurssidan har avlats p? tvilling & trillingf?dslar under ?rtionden. Allt talar f?r att detta ocks? ?r till?mpligt p? v?ra viltarter.
Telefon:
Mobil: